444 28 39 yekuv@yekuv.org

25. Yılımıza Özel Kitabımız

Bu kitap, 25 yıllık bir gönül yolculuğunun sadece kısa bir hikayesidir. Her hikâyenin bir başlangıcı bir de sonu vardır ama YEKÜV hikayesi; gönülleri iyilik, güzellik, eşitlik, adalet, sevgi, saygı, merhamet ve şefkat duyguları ile dolu dürüst, onurlu, bilinçli insanlar var oldukça devam edecektir.

“Demokrasi ve Haklarım İçin Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım” Projesi

TR 2009/ 0136.01-02/ HRE 602
“Bir Çocuk Daha Okusun Diye” çıktığımız yolculuğun 25. yılında onbinlerce öğrenciye sağladığı eğitim burslarıyla, yapımını tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladığı YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu’yla, öğretmen lojmanlarıyla, çocuk evi rehabilitasyon merkeziyle, Anadolu’da okutulmayan kızlara “Umut Kızlar Projesiyle” verdiği destekle, Anadolu’dan gelen üniversiteli kızlara barınma imkanı sağlayan, YEKÜV Seniye Turaç Kız Yurdu ve Nilüfer Gökay Kız Yurdu’yla, yetişkin eğitimine ve istihdam edilebilirliğe verdiği önemle, gençlere gelişim imkanı sağlayan gençlik faaliyetleriyle YEKÜV 3’TEN 73’E EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖYDEN KENTE AYDINLANMA ANA PROJELERİYLE 25 yıldır Anadolu’nun her köşesinde ve İstanbul’un yoğun göç alan yörelerinde çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin eğitsel,sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı

Yayın No : 7

ISBN : 978-975-7913-08-5
Basım Tarihi : Şubat 2013
Dizgi : Tarkan Kara
Baskı : HTC Ofset
Sertifika Nu: 26291
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
 
1992 yılında kurulan 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV), yaşanan her türlü olumsuzluğun temelinde eğitim sorunu olduğunu düşünerek çözüm için ağırlıklı olarak kırsaldan gelen üniversiteli gençlere ve eğitimin her kademesindeki öğrencilere eğitim bursu vermekte;yaptırdığı okul, yurt ve eğitim birimleriyle eğitimde fırsat eşitliğinisağlamaya, göçle büyük kentlere gelen hiç okula gönderilmemiş kadınlara kadar uzanan bir çizgide insanların eğitsel, kültürel ve soysal gelişmesine katkı sağlamaya devam etmektedir.
 
Boğaziçi Üniversitesi
 
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM) Barış eğitiminin öncüsü olan Johan Galtung barış eğitiminin hedefini, ’empati duygusunu geliştirmek ve bireyleri, çatışmaları yaratıcı, yapıcı ve barışçıl şekillerde çözecek becerilerle donatmak” olarak tanımlamıştır. Etkin barışçıl çözüm anlayışının ve kültürünün oluşturulması; erken yaşlardan başlayıp yaşam boyu süren bir eğitim anlayışını gerektirmektedir. Bu nedenle, örgün ve yaygın eğitimde barış eğitiminin her düzeyde eğitimin ayrılmaz bir parçası olması toplumda barış kültürünün yaygınlaşması için zorunludur. BEUAM, 2007 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Barış eğitimini hem üniversite eğitim ve araştırma programına entegre ederek, hem de çeşitli sivil toplum örgütleri ve eğitim kuruluşları ile işbirliği içinde eğitici eğitimleri yaparak barışçıl çözüm anlayışı ve kültürünün oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Merkez etkinlikleri arasında, öğretmenlerin barış eğitimi uygulamaları ve çatışma çözümü konularında eğitimleri, çocuk ve gençlerle uygulamalı eğitimler, gönüllü gruplara eğitimler, barış gazeteciliği gibi barış kültürünü yaygınlaştırmada etkin olacak seminerler, konferanslar, çalıştaylar ile barış eğitimi ve çatışma çözümü alanlarında müfredat geliştirme, bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları bulunmaktadır.
 
Hümanist Büro
 
Hümanist Büro, özgür, adil ve barışçıl bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak üzere, hakların güvencesi olacak politikaları ve uygulamaları güçlendirme misyonu ile başta çocuk hakları olmak üzere tüm insan hakları konularında; 
  • Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında plan, proje, kişisel gelişim, araştırma, geliştirme, organizasyon, eğitim konularında danışmanlık hizmetleri verir;
  • Uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak üzere yurt içinden yurt dışına ve yurt dışından yurt içine çalışma ziyaretleri düzenler;
  • Gerçek ve tüzel kişilere sosyal sorumluluk faaliyetlerinde danışmanlık, araştırma, geliştirme hizmetleri ve bunların gerektirdiği eğitim hizmetlerini sağlar;
  • Sosyal politikalar konusunda inceleme, araştırma, danışmanlık hizmetleri verir; sistem geliştirir, bu sistemlerin işleyiş esaslarını belirler ve uygulanmasını izler ve raporlandırır;
  • İlgili kurum ve kuruluşların kendi alanlarındaki gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olur, bu konularda bilgi paylaşım sistemleri önerir, geliştirir.