444 28 39 yekuv@yekuv.org

Misyonumuz
Atatürk ilkeleri ışığında, laik ve demokratik cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak geleceğin yöneticisi çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimde uygun koşul ve eşitliği sağlamak, onların yetenek ve becerileri ölçüsünde en iyi düzeyde yetişmelerine katkıda bulunmak, kaynak ve olanakların yönlendirmesinde eğitimin önemi ve önceliği konusunda farkındalık yaratmak, eğitim ve kültür gibi temel konulara toplumu ortak etmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitsel, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. 

Vizyonumuz

Ülkemizin çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olmasını istiyor, bunun için ülke beklentilerine cevap verebilecek, çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan ve yeteneklerini geliştirebilen bireylerden oluşan bir toplum düşlüyoruz.

Bizimle İletişime Geçin