444 28 39 yekuv@yekuv.org

Öğreten Mekanlar Projesi

Ortaokul öğrencilerinin merak ve ilgi düzeylerini arttırarak kültürel, bilimsel gelişimlerini desteklemek, çağın  gerektirdiği 21. yüzyıl becerilerine erken yaşta kazanmalarına olanak sağlamak amacıyla Fono Eğitim Kurumları işbirliği ile uygulanan projedir.

Ortaokullarda eğitim ortamlarında kullanılacak görsel ögeler ve kurulacak teknolojik donanım alanlarıyla öğrencilerin derslere olan meraklarını ve ilgi  düzeylerini arttırmak, kültürel gelişimlerini desteklemek ve erken yaşta kendilerini keşfetmelerine katkı sağlamak proje hedefleri arasındadır. Ayrıca hedefler arasında 10-14 yaş grubunda, 21. Yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmalarını sağlamak da vardır.

Projenin arkasında yatan genel hedef ise bu projenin öncü niteliğinde olması, yaygınlaştırılması ve eğitim ortamlarında yarattığı etki ile öğrencilerin gelişim süreçlerinde olumlu rol oynamasıdır.

Projenin aktif olarak uygulandığı bölgeler;

Ordu / İkizce Ortaokulu

Adapazarı / Karapürçek Yüksel Ortaokulu

Mardin / Ulaş Köyü Ortaokulu

Ayazağa / Yeküv Nilüfer Gökay Ortaokulu

Projeyi uygulama sürecinde ilk adım olarak öğretmen / idareci / Öğrenci odak grup çalışmaları ile durum tespiti yapılacak ve öğrencilerin derslere ilgi düzeyleri test edilecektir.

• Tekno – Durak

Okulun, okul idarecileri tarafından uygun görülecek alanına, geçmişten günümüze teknolojik gelişimi göz önüne seren materyallerle  ( telefon,radyo,lamba,müzik aletleri gibi ) sergi kurulması yoluyla uygulama.

Dört Duvar Kültür Müfredat’a uygun olarak dünya ve ülkemizden seçilecek yazar,ressam,sporcu,müzisyen gibi isimlerin rol model olarak poster çalışması yapılarak öğrencilerin teneffüs saatleri boyunca sıklıkla karşılaşabileceği bir okul duvarında sergilenmesi.

• Dünya Kütüphane

İngilizce dil  kitaplarının da bulunduğu, bilgisayarları olan yenilikçi bir kütüphane kurulması.

Başlangıçtaki gruba odak grup çalışmaları ile durum değerlemesi yapılacak ve olası değişim raporlanacaktır.

Bu proje YEKÜV tarafından, mezun ve mevcut bursiyerlerinin -özellikle eğitim fakülteli gençler- destekleri ve Fono işbirliği ile yürütülecektir.

2019 Ekim ayında hazırlık  çalışmaları yapılacak olup, 2020 Şubat ayı sonunda proje uygulamaya başlanacaktır.

Proje sonucunda 10-14 yaş grubunda “ Eğitimin önemi konusunda farkındalık yaratmak, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak,  dil becerilerini geliştirmek, kendilerini keşfetme konusunda ufuklarını açmak hedeflenmektedir.